Autoriaus archyvas: Audrius

Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. A1-811 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014−2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.3.1-ESFA-V-411 „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“, vykdo projektą „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija (toliau – Projektas)“.

Skaityti toliau

PROJEKTAS – Priklausomybių prevencijos – kaip įtakosime šiandienos visuomenę

Projekto tikslas: Mažinti socialinę atskirtį, vykdant prevencines programas priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų srityje.

Projekto veiklos:

  • Socialinė akcija – provokacija „Priklausomas? Mums tai svarbu?“
  • Atviras renginys „Socialinis skambutis“
  • Seminaras “Bendruomeniškumo ugdymas”
  • Radijo laidų ciklas „Priklausomybė ir visuomenė: šiandienos aktualijos“
  • Seminaras – diskusija “Lygiavertiškumas“
  • Tarpinstitucinio bendradarbiavimo skatinimo renginiai
  • Pagalbos forumas
  • Įstaigų bendradarbiavimo idėjų mugė
  • Mokymai asmenims, dirbantiems su priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis sergančiaisiais žmonėmis
  • Komandinės supervizijos

Skaityti toliau