Autoriaus archyvas: Robertas Palionis

Paskaita moksleiviams

Paskaita moksleiviamsAkmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centre Prieglobsčio darbuotojai skaitė paskaitą moksleiviams apie priklausomybes. Galima pasakyti, kad nelengva buvo išlaikyti jaunų žmonių dėmesį  60 minučių tačiau profesionaliems Prieglobsčio darbuotojams tai pavyko. Tikimės, kad jaunuoliai apmąstys tai ką išgirdo ir pabandys pritaikyti praktikoje.

Mokymai

Labdaros paramos fondas “Prieglobstis”,  vykdydamas projektą “Priklausomybių prevencija – kaip įtakosime šiandienos visuomenę”, organizavo mokymus “Metodų mugė” socilianiams darbuotojams visoje Lietuvoje.  Mokymai vyko visoje dešimt apskričių. Šiauliu ir Telšių apskrityse mokymai vyko dviejose savivaldybėse. Seminarų dalyviai pažėrė labai daug teigiamų atsiliepimų apie įgytas žinias ir praktiką.

Informaciją pateikė Robertas Palionis

Priklausomybė 5 – ios radijo laidos

Radijo laidų ciklas apie priklausomybes su muzikiniais intarpais

Pirmoji laida
Pirma

 

Antra laida I dalis
Antra laida I dalis

 

Antra laida II dalis
Antra laida II dalis

 

Trečia laida
Trečia laida

 

Ketvirta laida I dalis
Ketvirta laida I dalis

 

Ketvirta laida II dalis
Ketvirta laida II dalis

 

Penkta laida I dalis
Penkta laida I dalis

 

Penkta laida II dalis
Penkta laida II dalis

Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, psichologinė ir socialinė reabilitacija, socialinė integracija, socialinės atskirties mažinimas

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.3-SADM-03-V priemonės ,,Asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis, psichologinė ir socialinė reabilitacija“

http://ntakd.lt/files/reabilitacija/Reabilitacija_2013.pdf

Prieglobstis

Labdaros ir paramos fondas “Priglobstis” veiklą pradėjo 2004 metais. Pradžioje pastorius Mindaugas Palionis pamatė poreikį padėti priklausomiems žmonėms kai pas jį į namus dažnai užsukdavo asocialūs asmenys ir prašydavo pinigų. Mindaugas duodavo jiems po keletą litų, tačiau tuo pačiu kalbėdavo apie viltį išsigelbėti. Žmonės išgirsdavo (o tai, patikėkit, nėra lengva pastoviai vartojant kvaišalus) tai ką kalbėdavo Mindaugas ir prašydavo ne tik litų, bet ir kažkokio kito kelio, kuriuo jie galėtų išeti iš priklausomybių liūno. Po ilgų paieškų svarstymų ir maldų Mindaugas įsigijo apleistą dvaro pastatą Dabikinėlės kaime Akmenės rajone. Čia ir prsidėjo reabilitacijos centras priklausomybės ligomis sergantiems žmonėms, vėliau gavęs, skytumėm pranašišką pavadinimą – “Prieglobstis”.  Čia prieglobstį surado ne vienas, į gyvenimo nuošalę patekęs žmogus.