Autoriaus archyvas: Lina Jociene

PIRMOJI “MAISTO BANKO” AKCIJA

Labdaringa maisto produktų aukojimo akcija vyko spalio 18-19 dienomis. Šių metų rudens akcijoje pasiryžo sudalyvauti ir VDC „Vaiko kelias“. Pasirašę sutarį su “Maisto banko” Klaipėdos regiono padaliniu ruošėmės šios dienos pradžiai. Apmokyti savanoriai, pakviesti dalyvauti vaikai rinkosi penktadienio popietę Naujosios Akmenės parduotuvėje „Maxima“. Padrąsino pirmą kartą dalyvaujančius gerumo dienoje savanorius šiltas parduotuvės darbuotojų susitikimas ir jų pirmosios aukos.
Didžiausią darbą atliko vaikai. Apsirengę oranžiniais marškinėliais, jie su entuziazmu dalino pakvietimus aukoti. „Maisto banko“ akcijos atributika pasipuošę savanoriai šį savaitgalį dalino šypsenas aukotojams ir visiems kitiems pirkėjams. Akcijos metu buvo surinkta 653 vienetai ilgai negendančių maisto produktų. Organizatoriai suskaičiavo „Maisto banko“ akcijoje dalyvavus 223 Akmenės rajono gyventojus. Vaikai ir suaugę savanoriai liko patenkinti akcijos eiga ir rezultatais. Nustebome pamatę kiek daug gerų žmonių, kurie neabejoja labdara, jos svarba ir prasme. Praturtėjome ne tik maisto produktais, bet ir gerumu, viltimi, meile. Esame labai dėkingi už aukas- aukotojams, už akcija – renginio organizatoriams „Maisto bankui”, už gerumą – Lietuvos žmonėms.

 

Bendradarbiavimas įgyvendinant savivaldybės projektą “Atrask ir pažink save kultūroje”

VDC „Vaiko kelias“ dalyvauja projektuose, bendradarbiaujant su kitais socialiniais partneriais.

Jaunimo iniciatyvų ir laisvalaikio užimtumo projekto „Atrask ir pažink save kultūroje“ vadovė, Naujosios Akmenės miesto seniūnijos socialinė darbuotoja darbui su rizikos šeimoms Irma Lalienė, kartu su Naujosios Akmenės miesto seniūnijos socialine darbuotoja Sandra Bartkiene pradėjo įgyvendinti projektą, kuris skirtas Naujojoje Akmenėje gyvenantiems socialinės rizikos šeimų vaikams. Įgyvendinti projekto aktyviai padėjo jaunasis projekto vykdytojas Deimantas Šiurkus. Pakviesti bendradarbiauti  ir VDC darbuotojai bei savanoriai, nes šis projektas skirtas vaikams, kurių dalis lanko „Vaiko kelią”.

Projekto veikla prasidėjo iškylaujant. Rugpjūčio 2 dieną vaikai rinkosi prie Akmenės rajono savivaldybės ir organizuotu būriu patraukė prie „Saulėtekio“ progimnazijos vandens telkinio. Pasirinkę iškylos vietą ir įsikūrę, vaikai nusistatė sau teigiamo elgesio taisykles, S. Bartkienė pravedė vaikams susipažinimo žaidimą.

Savivaldybės kultūros centro renginių ir teatro režisierė Rasa Šiaučiūnaitė papasakojo vaikams Akmenės krašto istoriją, supažindino su etnokultūra bei kartu su vaikais žaidė įvairius senovinius ir vaidybinius žaidimus, atspindinčius tam tikrus elgesio kultūros elementus. Susipažinę su savo tautos praeitimi, visi vaikai vaišinosi Naujosios Akmenės miesto gyventojos Onos Butautienės pagal senovinį receptą išvirta uogiene ir sode užaugintais obuoliais.

Labdaros Paramos Fondo „Prieglobstis“ vaikų dienos centro „Vaiko kelias“ vadovė Lina Jocienė vaikams surengė sportines estafetes, viktoriną, mįslių varžytuves. L. Jocienei padėjo „Prieglobstis“ vaikų dienos centro „Vaiko kelias“ savanoriai Artūras Božok ir ŽilvinasDelnickas. Ž. Delnickas visus projekto dalyvius ir vykdytojus pavaišino ledais.
Po žaidimų ir rungčių visiems vaikams įteikti žaislai, kuriuos dovanojo Naujosios Akmenės moterų klubas „Akmenietė“, buvo kuriamas laužas, kepamos dešrelės. Vaikai dalijosi įspūdžiais ir padėkojo iškylos organizatoriams už puikią ir turiningą dieną.

Vėliau, pratęstadami idėją supažindinti vaikus su liaudies kultūra ir tradicijomis, vaikų dienos centro lankytojai rinko žoleles, stebėjo jų įvairovę ir ruošė džiovinimui. Iš surinktų ir išdžiovintų žolelių bus gaminami atvirukai ir dovanojami seneliams,  šiuo metu gyvenantiems senelių namuose. Tokią gražią akciją ketiname įvykdyti Kalėdų išvakarėse.

Manome, kad tokie renginiai stiprina bendruomeniškumo, sutelktumo jausmus ir stiprina siekį tobulėti. Mes daug galime nuveikti vaikų labui, kai esame kartu ir išvien.

 

2013 metų stovykla

IMG_0471Vaikų dienos centras „Vaiko kelias“  vykdė laimėtą projektą: „ Tarptautinė vaikų vasaros stovykla „Pažintis su Kuršių kraštu“.  Birželio antroje pusėje  vaikams organizuotas užimtumas Latvijoje sename Nikracės dvare.
„….niekados negalvojau, kad tiek daug galima nuveikti per šešias dienas. Niekados nemąsčiau, kad galima tiek patirti daug. Ši stovykla, su jumis, buvo pati geriausia kokią esu turėjusi ir manau, kad ši vasara bus da best. ……šioj stovykloj nors ir buvo daug intrigų ir pykčių, bet viskas buvo – tobula. Grįžtam gal atgal į dvarą? dar mėnesį taip pabūtume…..“ dalinosi įspūdžiais vaikai.  Nuovargį atperka vaikų išsakyti jausmai, džiaugsmas ir dėkingumas. Kas gali būti brangiau už linksmą vaikų juoką, nerūpestingus ir geranoriškus jų veidus. Kaip gera kai matai juos besiglaudžiančius prie vadovų, trokštančius eiti šalia, nusifotografuoti kartu, išgirsti visus atsakymus į kylančius klausimus, papasakot apie save…..mes tapome artimi, pažinome vieni kitus, atsiskleidė vaikų talentai, gerosios caharakterio savybės.
Gyvenome sename Nikracės dvare. Nors pastatas ir neatrodė patrauklus, tačiau aplinka pakerėjo savo medžių gausa ir įvairove, alėjomis, įrengtomis pasisėdėjimo vietomis, stadionu, tvenkiniu. Išvykos, žaidimai, pasėdėjimai prie laužo, dvasinės valandėlės, viktorinos, maudynės…..šiandien atrodo, kai jau viskas praeityje, žvelgiant į nuotraukas, ištiesų, sunku patikėti kaip tiek daug galima nuveikti per šešias dienas?  Susipažinome su Kuršių kraštu apsilankydami Kuldygoje, Liepojoje, Grobinos miestelyje. Klausėmės senų istorijų prie laužo apie Kuršių gyvenimą nuo pat pirmo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose, genties susiformavimo iki pat  laikmečio, kai gentis  nustojo gyvuoti kaip politinis vienetas, kaip etninė grupė.  Rastas paslėptas šių senbūvių lobis po medžiu ir akmeniu šalia tvenkinio, atskleidė visą Kuršių būties, kovų, papročių, teritorijų istoriją. Kadangi gentis garsėjo kaip nuožmūs vikingai, kovotojai, stovyklautojai taip pat išbandė save šaudydami. Kiekvienas turėjo pataikyti nors kartą į taikinį, kad  būtų pripažintas Kuršių gentainiu. Maudynėms vieta taip pat buvo išskirtinė. Netoli stovyklos vaikai turėjo galimybę ne tik pasimaudyti, paplaukyti, bet ir šokinėti nuo nedidelio senovinio tilto. Visi išbandė jo siųlomą malonumą, neliko nė vieno nuošalyje.
Kadangi stovykla buvo planuota tarptautinė, stovyklautojai susitiko su latvių vaikais. Linksmos varžybos, pašėliojimas pirtyje, bendras pietų stalas sugriovė visus kalbos barjerus. Draugystė greitai užsimezgė tarp vaikų.
Tai buvo puiki galimybė vaikams ir paaugliams bent trumpam užtikrinti  saugumą vasaros atostogų metu, organizuojant sveikos gyvensenos stovyklą ir sporto renginius, padedant jiems pažinti savo vidinius konfliktus ir ieškoti jų sprendimo būdų, formuoti motyvaciją sveikam gyvenimui, ugdyti orumą, savarankiškumą bei teigiamą požiūrį į save, įveikiant kylančius sunkumus, ugdant socialines kompetencijas, plėtojant kūrybines galias, skatinant vaikų kultūrinio ir istorinio paveldo pažinimą išvykų metu.

 

Vaikų dienos centro vadovė Lina Jocienė

Grįžti į pradžios puslapį

Vaikas – visavertis, pilnateisis visuomenės narys

024Pradėta galvoti, kaip galima būtų pagelbėti šiems vaikams. Taip buvo parašyti pirmieji projektai savivaldybei:

1.  2013 m. Projektas „Vaikas – visavertis, pilnateisis visuomenės narys“-  Patalpų, skirtų paraiškoje aprašytai veiklai vykdyti, eksploatavimo išlaidos (šildymas, elektros energija, vandentiekis ir kanalizacija, kita patalpų priežiūra)- 5000 lt.

2. 2013 m. Projektas  „Tarptautinė vaikų vasaros stovykla „Pažintis su Kuršių kraštu“. Vaikų  vasaros stovyklai organizuoti – 2000 lt.

 

Vykdyti projektai, kuriems lėšos buvo suaukotos ir savanorių aukos:

2010 m. – vaikų vasaros stovykla  “Vasaros blyksnis”, organizuota Akmenės rajone, Dabikinėlė.

asssss

Vaikų dienos centro istorija

Kitiems miestelio vaikams, ilgus vakarus leidžiantiems gatvėje, buvo įdomu, kas čia vyksta. Stengdamiesi atkreipti į save dėmesį, jie barškina akmenukais į langus, sėdi prie pastato, vaikšto aplink, stebi iš tolo.  Esantieji viduje  pakvietė juos užeiti. Paaiškėjo, kad jie  neturi kur užeiti, kuo užsiimti, kaip praleisti laiką, o ne vienas jų yra alkanas. Vaikai noriai ateidavo  čia ir nenorėdavo išeiti. Juos viliojo jauki, šilta patalpa, skanūs sumuštiniai, švenčiami vaikų gimtadieniai ir smagūs žaidimai.

asssss

DSCF1584

Vaikų dienos centro istorija

Naujosios Akmenės  vaikų dienos centras „Vaiko kelias“  (toliau —Centras), įsteigtas 2012 m. sausio  1 d. Plėtojant Labdaros ir paramos fondo veiklą, pagal galiojančius nuostatus, kuriuose numatyta veikla su vaikais.
Fondo steigėjai —  Mindaugas Palionis.  Centro direktorė – Loreta Bratčenka.Vaikų dienos centras – tai socialinių paslaugų įstaigą, teikianti socialinės rizikos vaikams ir socialinės rizikos šeimų vaikams bei pačioms šeimoms socialines ir ugdymo paslaugas, psichologinę, dvasinę bei materialinę pagalbą.

 

Centras, vykdydamas savo funkcijas, teikia paramą ir pagalbą:

 

  • vaikams ir paaugliams, kuriems iškyla pavojus tapti asocialių tėvų blogo elgesio aukomis, socialiai apleistiems, sunkiai auklėjamiems, turintiems polinkį į nusikalstamą veiklą;
  • be tėvų priežiūros paliktiems vaikams;
  • alkstantiems vaikams;
  • vaikams, kurie kartu su probleminių šeimų vaikais dalyvauja bendroje veikloje.

Vaikai ir paaugliai į Centrą priimami visi norintys, suderinus su savivaldybės pateiktais sąrašais apie socialinės rizikos šeimas Naujojoje Akmenėje.

 

Labdaros ir paramos fondas „Prieglobstis“ jau dešimt metų dalyvauja akcijoje „Vaikų Kalėdos“, kurią organizuoja Amerikos labdaros organizacija „Samariečio krepšys“. Tūkstančiai dovanėlių išdalinta Akmenės rajono, Joniškio rajono, Mažeikių rajono vaikams, kurių vertė jau viršija milijoną litų. Dovanėles batų dėžutėse „Samariečio krepšys“ siunčia į daugybę pasaulio šalių. Prieš tris metus pradėta organizuoti Kalėdų renginius Naujojoje Akmenėje, Nepriklausomybės g. 20, Naujosios Akmenės miesto centre, visai šeimai. Vaikai ateidavo dovanėlių kartu su tėveliais. Gausios ir vargingai gyvenančios šeimos parsinešdavo ne tik dovanėles, bet ir gerus įspūdžius apie renginį, kurio metu visi vaišinosi, žaidė žaidimus, klausėsi Kalėdinių giesmių, stebėjo lėlių spektaklį. Ši idėja kilo pamąsčius, kad tokios šeimos ne visad išgali vaikams paruošti gausų stalą, nupirkti dovanas, linksmai praleisti laiką. 2011 metų gruodį, po tokio renginio, gausių šeimų vaikai buvo pakviesti lankyti vaikų dienos centrą. Taip 2012 metais sausio 2 dieną oficialiai vaikų dienos centras pradėjo savo veiklą.

2012 metais vaikai dienos centrą lankė sekmadieniais ir kitomis dienomis nereguliariai. Įvykdę dorovinio ugdymo programą buvo padovanoti išvyka į kino filmą. Kita išvka buvo į ledo areną Šiauliuose. Atėjus vasarai, vaikai vyko į tarptautinę vasaros stovyklą Rygoje. Dažnai vaikai važiuodavo į paupį maudytis ir žaisti paplūdimyje. Orams atvėsus, ypač žiemą, keletą kartų aplankytas Akmenės pušynas. Vaikai lėkė rogutėmis nuo kalnelių, suposi supynėse, degino laužą, valgė blynus, žaidė žaidimus. Gruodžio mėnesį, artėjant Kalėdoms, vaikai ruošė patys spektaklį „Adventas“, kurį parodė savo tėveliams.

DSCF1584 DSCF1563 DSCF1558